Komunikat Startowy

VII Rajd na orientację "Złoto dla Zuchwałych"


1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

niedziela 12 marca 2017r. -  Cierpice gmina Wielka Nieszawka


 


2. BAZA I BIURO ZAWODÓW:

   Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego ul. Szlolna 9

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Sędzia Główny - Paweł Mantycki

Budowniczy tras pieszych - Łukasz Putz
Budowniczy tras rowerowych - Paweł Mantycki

Biuro zawodów - Anna Stawicka, Gosia Mantycka, Malwina Pietrzak, 

Logistyka:  Michał Jarczewski, Kacper Krzyżanowski 

Wsparcie techniczne:  KS NET Krzysztof Siewruk  / Marcin Haponiuk


4. FORMA ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla kobiet i mężczyzn  

 trasy TP50 i TR100 klasyfikowane do Pucharu Polski Maratonów na Orientację zgodnie z regulaminem na rok 2017 

klasyfikacja rodzinna - tylko na trasach TP 7 i TR 20 - rodzice z dziećmi

kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.

Dodatkowo uczestnicy tras TP50 i TP20 oraz  TR 100 i TR 50 będą klasyfikowani w ramach Ligi Kujawskiej składającej się z 4 imprez (Złoto + Azymut + 2 imprezy na trasach krótkich).

Wynik = suma zdobytych PK podczas wszystich imprez następnie suma czasów. 


5. RODZAJE TRAS

PIESZE:

50 km w limicie 12 godzin -zaliczna do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację
20 km w limicie 6 godzin

7 km w limicie 4 godzin - trasa rodzinna zabawowa

ROWEROWE: 

100 km w limicie 8 godzin - zaliczana do Pucharu Polski w Rowerowych Maratonach na Orientację
  50 km w limicie 6 godzin

  20 km w limicie 4 godzin 

 6. PROGRAM ZAWODÓW:

11 marca  2017

- od 17:00 Przyjmowanie uczestników w bazie Zawodów,
  18:00 – 22:00 Praca sekretariatu Zawodów,

12 marca 2017

- 05:00 – 10:00 Praca sekretariatu Zawodów,

- 05:50 Odprawa techniczna TP50,

- 06:00 START trasy TP50

- 07:50 Odprawa techniczna tras  TP20 / TR50 / TR100 

- 08:00 START tras TP20 / TR50 / TR100

- 09:50 Odprawa techniczna tras  TP7 / TR20

- 10:00 START tras TP7 / TR20

- 14:00 Zakończenie rywalizacji na trasach: TP 7 i TP 20 oraz TR20 i TR50.

  Dekoracja zwyciezców Tras Pieszych TP 7, TP20 i Tras Rowerowych TR20 i TR50

- 16:00 Zakończenie rywalizacji na trasie Rowerowej 100.
  Dekoracja zwyciezców Trasy Rowerowej TR 100

- 18:00 Zakończenie rywalizacji na trasie: Pieszej 50.
   Dekoracja zwycięzców z Trasy Pieszej TP 50. (może zostać przyspieszona )

- 20:00 zamknięcie bazy Rajdu.

 

6. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia są przyjmowane  wyłączie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie w dziale zapisy, następnie w bazie rajdu pozostanie podpisanie karty zgłoszeniowej w biurze zawodów. 

 

7. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

  • komplet wodoodpornych kolorowych map i materiałów startowych,
  • jeden nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)
  • szatnie, toalety i prysznice w bazie zawodów,
  • ciepłą herbatę , kawę i wrzątek do celów spożywczych,
  • ciepły posiłek regeneracyjny na mecie rajdu
  • nagrody i puchary dla najlepszych w kategoriach
  •  dyplomy dla wszystkich uczestników 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- zawody odbędą się bez względu na pogodę,

-  zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie Zawodów,

- można korzystać z urządzeń GPS jedynie do sczytywania śladu przebytej trasy

- uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo świadczeń

- sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy potwierdzili minimum 1 PK

- na terenie Bazy Zawodów obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym,

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, 

- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

- obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,

- obowiązuje zakaz przekraczania przeszkód wodnych wpław oraz po zamarzniętym lodzie

- ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,

 

9. INFORMACJE DODATKOWE

Najbliższa stacja kolejowa PKP - Cierpice - Kąkol  -  3 km od bazy zawodów.

Nieopodal znajduje się  Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER z basenem , strzelnicą i kręglami ,

oraz niedawno uruchomiono pizzerie , którą przygotowuje włoch. 

Strony internetowe Bydgoszcz Copyright © 2012 Paweł Mantycki