Komunikat Startowy

X Rajd na orientację "Złoto dla Zuchwałych "


1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

niedziela  15 marca 2020 r. - Dolina Brdy 


 


2. BAZA I BIURO ZAWODÓW:

  info już wkrótce

  

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Sędzia Główny / Budowniczy tras - Paweł Mantycki

Biuro zawodów:  Kacper Krzyżanowski

Logistyka:  Michał Jarczewski

Wsparcie techniczne:   Marcin Haponiuk


4. FORMA ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla kobiet i mężczyzn , klasyfikacja rodzinna na  TP i TR Rodzinna

kolejność potwierdzania PK dowolna, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna.


5. RODZAJE TRAS

PIESZE:

25 km w limicie 6 godzin

10 km w limicie 4 godzin 


     ROWEROWE: 

100 km w limicie 10 godzin  zaliczana do Pucharu Polski Maratonów na Orientacje 2020

 50 km w limicie 6 godzin - zaliczana do Ligi PRO (Liga Polskich Rajdów na Orientacje)

 20 km w limicie 4 godzin 

  6. PROGRAM RAJDU:

Sobota 14 marca 2019

- 16:00– 22:00 Praca sekretariatu Zawodów,

Niedziela 15 marca 2020

- 07:50 Odprawa techniczna trasy  TR 100 

-  8:00 START trasy TR 100

- 08:15 Odprawa techniczna trasy TP 25

- 08:30 START trasy TP 25

- 08:50 Odprawa techniczna trasy  TR 50 

- 09:00 START trasy TR 50

- 09:50 Odprawa techniczna trasy TP i TR  Rodzinna

- 10:00 START trasy TP i TR Rodzinna

     - 14:00 Zakończenie rywalizacji na trasie Trasach:  TP i TR Rodzinnej

- 16:30 Zakończenie rywalizacji na trasie TP 25.

- 17:00 Zakończenie rywalizacji na trasie TR 50

- 18:00 Zakończenie rywalizacji na trasie TR 100.

  Dekoracja zwycięzców 15-30 minut po przybyciu  na metę 3 pierwszych zawodników.

 - 22:00  zamknięcie bazy rajdu

 6. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia są przyjmowane: 

Wszystkie trasy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie w dziale zapisy, następnie w bazie rajdu pozostanie podpisanie karty zgłoszeniowej w biurze zawodów. 

       

7. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

  • komplet wodoodpornych kolorowych map i materiałów startowych,
  • toalety w bazie zawodów,
  • ciepłą herbatę , kawę i wrzątek do celów spożywczych,
  • ciepły posiłek regeneracyjny na mecie rajdu
  • puchary lub nagrody dla najlepszych w kategoriach
  • dyplomy dla wszystkich uczestników 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- zawody odbędą się bez względu na pogodę,

-  zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie Zawodów,

- można korzystać z urządzeń GPS jedynie do sczytywania śladu przebytej trasy

- uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo świadczeń

- sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy potwierdzili minimum 1 PK

- na terenie Bazy Zawodów obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym,

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, 

- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

- obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,

- obowiązuje zakaz przekraczania przeszkód wodnych wpław oraz po zamarzniętym lodzie

- ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,

 

9. INFORMACJE DODATKOWE

Najbliższa stacja kolejowa PKP -

Bydgoszcz Główna -  X km 

Strony internetowe Bydgoszcz Copyright © 2012 Paweł Mantycki